Månad: april 2012

Nytt i styrelsen och bland byombud

På årsmötet 15 april så blev det några förändringar i styrelsen och bland byombuden.

Ny ordförande för Ulum Dalska blev Mats Elfquist, som även var ordförande mellan 1994 och 2004.
Daniel Nyström valdes in som ersättare.

Bland byombuden så valdes Linda Axesson till byombud för Dysberg och Evertsberg. Karin Bogg valdes som byombud för Gåsvarv.

Årsmöte Ulum Dalska

Söndagen den 15 april kl.15.00 på Rots Skans.

Gunnar Nyström och Bo Westling redogör för hur långt Dalskprojektet har kommit.
Underhållning
Lotterier
Kaffe

Välkomna

/Styrelsen

Välkommen på Glåmåkwellð i Klittens bystuga

Den 19:e april är det dags för årets andra Glåmåkwellð, denna gång uppe i Klittens bystuga.

Plats: Klittens bystuga
Datum: 19 april 2012
Tid: 18.30

Tagið nista min ið!

Welkumner!

Drivs med WordPress & Lovecraft