Månad: december 2011

Kontributör: Henrik Rosenkvist

Förra söndagen kunde vi bjuda er på en artikel som Henrik Rosenkvist skrivit, med rubriken ”Ge älvdalskan en chans!

Nu finns det en artikel om Henrik Rosenkvist under Kontributörer. Där skriver han om sig själv och det arbete han har gjort för älvdalskan.

Ni hittar artikeln här:
www.ulumdalska.se/kontributorer/henrik-rosenkvist/

Ge älvdalska en chans!

Nu kan du läsa en ny artikel skriven om älvdalskan. Det är Henrik Rosenkvist, docent i nordiska språk vid Lunds universitet, som har skrivit en artikel vid namn ”Ge älvdalska en chans!”.

www.ulumdalska.se/alvdalskan/ge-alvdalska-en-chans/

Ge älvdalska en chans!

Tidigare publicerad i Språktidningen.

Den 18/3 2008 kom ett förslag (Värna språken – förslag till språklag, SOU 2008:26) till ny språklag, förfärdigat av den särskilde utredaren Bengt-Åke Nilsson. Förslaget berör såväl svenskans ställning i Sverige som invandrarspråken och det engelska inflytandet, men också minoritetsspråken behandlas; sedan 2000 är ju samiska, finska, meänkeli, romani och jiddisch erkända minoritetsspråk i Sverige.

Läs mer

Varifrån kommer älvdalskan – och vart är den på väg?

Nu har du möjlighet att läsa Lars Steenslands högtidstal från Skansfesten 1982, om ”Varifrån kommer älvdalskan – och vart är den på väg?”

www.ulumdalska.se/alvdalskan/varifran-kommer-alvdalskan/

Varifrån kommer älvdalskan

Varifrån kommer älvdalskan – och vart är den på väg?

Högtidstal av Lars Steensland på Skansfesten 1982.

”Mina Damer och Herrar! – Grannkullur og liuätkaller! Fuäst for ig luv sai ig tyttzer edh kennes lit avut tä stand jär og birett um övdalska fer idh, ettersos irir övkaller, og ig ir do int järfo. So edh edd fel wedh riktuger twert um. Men ig oppes wilir är o endo. Se edd ig fel uladh dalsk og, men ig for pain swenska, so int ig dalsker i bend.”

Läs mer

Drivs med WordPress & Lovecraft