Föreningen Ulum Dalska genomför en undersökning för att ta reda på hur älvdalska används idag. Enkäten besvaras per hushåll och genom att besvara den hjälper du föreningen i sitt arbete med språket. Enkätsvaren kommer också att visa på resultatet av det arvsfondsfinansierade projektet Wilum og Bellum. Enkäten riktar sig både till de som talar och förstår älvdalska och till de som
inte förstår, till de som bor i Älvdalen, på en annan ort i Sverige eller utomlands. Besvara gärna enkäten digitalt genom att klicka på denna länk. https://forms.office.com/e/1eXf3XYyzK

Vill ni hellre göra undersökningen på papper finns den att ladda ned för utskrift här