Nu har vi uppdaterat hemsidan ytterligare.  Ulum Dalska har ny fått e-postadress,  info@ulumdalska.se . Under rubriken Föreningen finns komplettering av ”Föreningens historia” och e-postadresser till ”Styrelsen”.  I menyn under Älvdalskan har ”Litteratur på älvdalska” kompletterats med nytillkomna böcker och spel de senaste åren och nytt under rubriken Älvdalskan är ”Introduktion till älvdalskan” (ett studiematerial av Gunnar Nyström och Yair Sapir). Råðdjärum finns också under Älvdalskan nu.