Besök följande länk för att läsa ordlistan från Glåmåkweld i Mykklaingg 2006. Nästa vecka så kommer ordlistan från Loka år 2010!

https://www.ulumdalska.se/glamakwellder/2006-10-17-myckelang/