Från och med 2015 har vi ingen Kwedåkweld utan det blir uppehåll tills vidare.

Sommaren 2006 anordnade föreningen sin första Kwedåkweld = sångkväll på hembygdsgården Rots Skans. Det var en strålande julikväll och omkring 400 personer lockades till Skansen för att lyssna och sjunga sånger på älvdalska och svenska. Stefan Nykvist och Verf Lena Egardt ansvarade för programmet som var omväxlande och publiken var mycket nöjd med kvällens underhållning. Föreningen har fortsatt att varje sommar anordna en sångkväll. De senaste åren har sångkvällarna varit på onsdagen före midsommar. Platsen numera är Boggberget i Evertsberg.