Kom-i-gång-kurs

i Älvdalska

         ”Råkums og akudirum” startar torsdagen den 25/1 2018 kl.18.30.

Träffarna äger rum varannan torsdag fram till sommaren.

Vi kommer att vara i Lokalen och ledare blir Stefan Jakobsson Schulstad.

Syftet är att träffas och prata älvdalska. Stefan ger oss hjälp och stöd för att vi ska utöka ordförråd samt förklara en del grammatik.

Träffarna beräknas pågå under två timmar/tillfälle.

Kostnad beroende av antalet deltagare.

Välkomna!

Anmälan till Karin Trapp, Ulum Dalska via mail, trappkarin@telia.com

eller telefon 0251 30013