Ulum Dalska gör en ny enkät om älvdalska språkets användning. Den senaste enkäten gjordes 2008 och visade att uppskattningsvis 2500 personer totalt i Älvdalen och övriga världen använde språket.
Vi hoppas att alla som talar och/eller förstår språket, kanske även skriver på älvdalska svarar på enkäten. Den finns även på vår Facebook-sida och på papper som bilaga i nästa Dalskum-tidning som kommer inom kort.
Du kommer till enkäten genom att klicka på länken Dalsker du?

Tack för hjälpen!