Årsmyöte Ulum Dalska
27 mars 2018 kl 19 ǫ Skansem

Siðvanligų årsmyötesferandlingger

Underoldningg minn skaulkripper frå Musikskaulan

Lotterier

Biuoðum ǫ fetäringg.

Welkumner!
/ Styrelsn