Titta på Sverige på kartan i den här länken. Älvdalska ordet ”kelingg” finns med för ordet ”kvinna” bland många andra språk i världen.

https://jakubmarian.com/woman-in-european-languages/