Den 27 mars hade Ulum Dalska årsmöte på Rots Skans.

Årsmötet inleddes med musik. Det var en liten skara duktiga elever från musikskolan som spelade under ledning av sina entusiastiska ledare Verf Lena Egardt och Eva Nylander. Natalie Gädd, Gustav Olsson, Amanda Martinsson, Elin Bergman och Frida Martinsson spelade fiol, Noah Bäcke spelade cello, och Hanna Graw spelade gitarr.

Överst bilden: Gustav Olsson, Amanda Martinsson (skymd), Eva Nylander, Frida Martinsson, Verf Lena Egardt, Elin Bergman.
Mellersta bilden: Gustav, Natalie Gädd, Amanda, Elin , Lena.
Nedre vä bilden: Eva, Noah Bäcke, Lena.
Nedre mittersta bilden: Eva, Hanna Graw, Lena.
Nedre hö bilden: Natalie Rädd, Lena och Eva.

 

Emil Eriksson omvaldes till ordförande och till styrelsen omvaldes Karin Trapp och Lena Eriksson. Så var det nyval av Daniel Eriksson. Övriga i styrelsen är Maria Beronius, Mona Alfredsson och Verf Lena Egardt. Lennart Matsson omvaldes till ersättare i styrelsen. Mattias Hjort är också ersättare.

Gerd Öhrn valdes till revisor. Ulla Sandzelius är också revisor. Till ersättare för revisorer omvaldes Ingmar Jansson och Maria Garbergs.

Till Dalskumkommittén omvaldes, Kuvo Anders Hård, Kråk Birgitta Andersson, Kristina Broberg, Bia Tegnér, och Pell Birgitta Andersson.

Till gruppen Mål och Visioner omvaldes, Ulla Schütt, Jennie Dahlman, Jennie Hagström och Pell Birgitta Andersson.

Till byombud nyvaldes Karita Graw för Lövnäs-Tyrinäs-Ärnäs och Doris Backlund för Nornäs, övriga byombud omvaldes.

Till valberedning valdes Lisa Öjrel, sammankallande, Eva Olander och Carina Larsson.

Årsmötet besöktes av ett trettiotal personer.

Årsmötet avslutades med att Mona Alfredsson visade film. 2010 spelade Mona in personer i olika byar för att bevara de unika bymålen. Deltagarna i årsmötet fick lyssna till Elis Larsson från Klitten i samspråk med Tore Lövgren, Lok Gustav från Åsen talade med Mats Elfquist och Arne Verv från Evertsberg talade  med Sven-Erik Dys. Det var en intressant upplevelse att få lyssna till männens samtal bland annat om olika tunga arbetet i timmerskogen kalla vinterdagar. Det är glädjande att de här berättarna finns bevarade.

Pell Birgitta Andersson