Till elever och föräldrar i åk 9 vid Älvdalsskolan

Eleverna i åk 9 har fått en blankett för intresseanmälan till Älvdalens Besparingsskogs språkstipendium 2018. På blanketten finns också inbjudan till ett möte på Rots Skans för elever och föräldrar. Vid intresse ska blanketten lämnas till Skolkontoret senast 26 januari 2018. Se mer info på Ulum Dalskas hemsida under Föreningen/stipendiet.

Till elever i åk 3 och åk 6 kommer anmälningsblanketter till språkstipendiet delas ut i klasserna.