Älvdalens Besparingsskogs stipendium 2020 

Älvdalens Besparingsskog har instiftat ett stipendium som kan sökas av elever som går i årskurs 6 och 9 i skolor i Älvdalen. Stipendiesumman för åk 6 är 500 kronor och för åk 9, 3000 kronor eller 6000 kronor. Eleverna får dessutom ett diplom. För att få ansöka måste eleven kunna prata älvdalska.

Ulum Dalska har instiftat ett stipendium som kan sökas av elever som går i årskurs 3 i skolor i Älvdalen. Eleverna får en bok och ett diplom. För att få ansöka måste eleverna kunna prata älvdalska.

Vad krävs för att få stipendiet?

1: Det viktigaste är, att eleven kan föra samtal på älvdalska. Gäller åk 3, 6 och 9.

2: Att eleven kan läsa och förstå en enklare text skriven på älvdalska. Gäller åk 6 och 9.

3: Att eleven kan skriva en text på älvdalska på givet ämne. Gäller åk 9.

Hur söker man stipendiet?

Man fyller i ett ansökningsformulär i länken nedan.

Ansökan åk 3, 2020

Ansökan åk 6,2020

Ansökan åk 9, 2020

Ansökan skall senast 20 februari 2020 finnas på Skolkontoret. Inga ansökningar efter detta datum godkänns.

Hur bedömer man vilka som kan få stipendiet

Elever i åk 3 och 6 får träffa personer från Ulum Dalska som samtalar enskilt med varje barn som sökt stipendiet. Därefter avgörs vilka elever som uppfyller kraven.

De elever i åk 9 som ansökt om stipendiet kommer att kallas till en träff med stipendienänden tillsammans med vårdnadshavare. Under vårterminen sker examination för åk 9. De elever, som har ansökt om stipendiet, kommer att kallas till en träff med några personer utsedda av stipendienämnden. Med de personerna får eleverna samtala och läsa på älvdalska, översätta till och från älvdalska och skriva på älvdalska. Efter denna träff sammanställs och offentliggörs en lista på godkända elever. I nämnden ingår 9 ledamöter, 2 från Jordägarnämnden och 7 från föreningen Ulum Dalska.  Nämndens beslut kan inte överklagas.

När delas stipendiet ut?

Stipendiet delas ut under högtidliga former i samband med skolavslutningen.