Såmårskuss
Veckolång sommarkurs i älvdalska anordnas av Ulum Dalska. Lärare Yair Sapir.
Ingen kurs 2019.

Yms kusser
Olika kurser som hålls under året på plats i Älvdalen eller via SKYPE.