Såmårskuss
Veckolång sommarkurs i älvdalska anordnas av Ulum Dalska. Lärare Yair Sapir.

Yms kusser
Olika kurser som hålls under året på plats i Älvdalen eller via SKYPE.