Såmårskuss
En veckolång grundkurs i och om älvdalskan anordnas av Ulum Dalska den 12-16 augusti 2019. Läs mer om sommarkursen här.

Yms kusser
Olika kurser som hålls under året på plats i Älvdalen eller via SKYPE.