Veckolång sommarkurs i älvdalska anordnas av Ulum Dalska. Lärare Yair Sapir.