Här kommer några godbitar ur scenprogrammet på Övdalskunes Dag på lördag 1 september kl 14-17 i Tingshusparken i Älvdalen.

14.10 Stefan Nykvist sjunger låtar på älvdalska

14.30 Kusskripper kwedå. Barnen som deltog på sommarens kurser i älvdalska sjunger några visor på älvdalska.

14.45   Prisentasiuän åv Wilum og bellum  Ing-Marie Bergman og Peter    Egardt berättar om projektet för älvdalskan som fått stöd från Arvsfonden.

15.00 Yppin sen.  Här berättar olika personer om vad som är på gång inom föreningen Ulum Dalska och om annat som arbetar för älvdalskan.

15.30 KGB spelar och underhåller.

16.00 Autdielningg åv Övdalsbyönn Roger Dahlsten från Coop delar ut priset till årets mottagare.

16.20 Prisentasiuän åv Mainkraft o övdalska  Christopher Pennington Björkman og Björn Rehnström berättar om arbetet med spelet.

Visst låter det spännande och underhållande!   VÄLKOMMEN!