Ulum Dalska har tankar på en skrivkurs i höst för älvdalska baserad på Bengt Åkerbergs grammatik. Bengt Åkerberg kommer att vara kursledare.
Om ni är intresserade, ta då kontakt med styrelsen per telefon eller mail.