Nu finns ordlistan från Glåmåkwellð i Kåtilla bystuga, 14 april 2011, tillgänglig.

Du når ordlistan på följande länk:
www.ulumdalska.se/artiklar/glamakwellder/glamakwelld-i-katilla-bystuga-14-april-2011/