Ordlistan från Glåmåkwelld i Gåsvarv år 2008 finns nu tillgänglig!

https://www.ulumdalska.se/glamakwellder/2008-11-13-gasvarv