Den älvdalska översättningen av Antoine de Saint-Exupéry ”Le petit prince” (Lille Prinsen) finns nu till försäljning.

Boken kan beställas från byonn.se.

Lisslprinsn, The Little Prince in Elfdalian, can be ordered from byonn.se

lisslprinsn