6-8 augusti hölls andra kursen i älvdalska för barn. Tretton barn och fyra ledare talade och sjöng på älvdalska, ritade och skrev några ord och lekte lekar. Vi höll till i småskolan i Östermyckeläng. Frukten till mellanmålet sponsrades av Coop och ICA.
På Övdalskunes dag i Tingshusparken 1 september är barnen från sommarens båda kurser med och sjunger några visor de lärde sig på kursen.

Här kommer några bilder från kursen.