Ulum Dalska ir įe språkferieningg so arbieter fer te biwårå og autwekkel övdalskų. Ferienindję kam til 1984. Nųfertiðn ir eð undjifär 2500 persuoner so akudir övdalska, mjäst åv i Övdalnes sokken i nörderdielem åv Dalarna. Eter gomolt ir övdalską ie swensk dialekt, men ferienindję og mikkel språkfuoskerer wil fą̊ eð guoðtjennt sos iett ieget språk.

Les mįer under Istorią ferienindjin

Ulum Dalska är en språkförening som arbetar för älvdalskan bevarande och utveckling. Föreningen bildades 1984. Älvdalskan talas idag av uppskattningsvis 2500 personer, främst i Älvdalens socken i norra Dalarna. Enligt traditionen anses älvdalskan vara en svensk dialekt, men idag arbetar föreningen och till föreningen knutna språkvetare och sakkunniga för att älvdalskan ska bli godkänt som eget språk.

Läs mer under Föreningens historia