Kursdeltagarna tackar kvällens musiker KGB med en sång på älvdalska.