Ulum Dalska har samarbete med förskolan Herrgården där barn och personal är älvdalsktalande. Varje vecka besöker nån från föreningen förskolan för att delta i verksamheten och prata älvdalska, läsa sagor eller sjunga på älvdalska och leka. Vi är åtta personer från Ulum Dalska som turas om att under hösten och våren besöka förskolan. Föreningen hjälper också till med översättningar av matsedel, handtecken m m.