Henrik Rosenkvist har skickat en bild till Ulum Dalska. En bild som Henrik och hans hustru Amika har gjort.

 

 

 

 

 

 

 

Guod fuortsettningg o ed ny åre!