Flitug elever studir övdalska

Dalskum ar elsad o kripper so åvå welt övdalska o elevens val i Övdalsskaulam. I dag war ed 10 elever. Ulla Schütt og Björn Rehnström irå lärer.
Såtum i smo grupper og akudired min kripper fer dier uld tren sig dalska.
Se waistum wir sienest numred åv Dalskum og sagd åv lit um ed so ir skrievad dar.
O neted fingg dier lär sig noger adresser,
ulumdalska.se
alvdalska.ordbok.gratis
Se gor ed te syötk o
youtube.com
Dar skriever an: alvdalska
Do kumb ed upp nod mitjid.
Ed war intressant treff issejär unggduomer.

Bia Tegnér
Pell Lena Norin
Pell Birgitta Andersson