Glåmåkwellð i Kåteli bystugu, 14 april 2011. kl. 18.30

Älvdalska………………. Svenska
Oukkslås Metallås
Graima Grimma
Silåried Seldon
Tumstukk Mätsticka
Kåldbait Huggmejsel
Greip Grep
Skepprefsa TV-antenn (skryt)
Tjikker Spenar
Gnukåbräde Tvättbräde
Rubank Hyvel
Langyvel Hyvel
Rovskoururais Ställe i Kåtila
Ourmraisbokk Ställe i Kåtila
Gamtfiskrais Tyrinäs
Umbbåre Strö
Ålåella Ödla (bäckdrag)
Lånån Skjutregel
Ungfyölur Ram på släde (dyngsläde)
Bräsla Sörpa
Messtjin Stumpöl, mäsk
Gluddsin Öppning i väggen för att ta ut gödsel
Oulla Högiva
Graina Gråta
Oustmause Ostmassa
Slätsjkuppan Godispåse åt kor och får
Gardtsjåk Går i gårdar
Krippbög Barnryggsäck
Råla Högljutt vråla
Kwegelbaitn Korsnäbb
Ygn Orrhöna
Tjäderhöna
Tsjyötmaung Talgoxe
Brätsbuttsjin Enkelbeckasin