Gunnar Nyström är död

”Han har betytt oerhört mycket för älvdalskans överlevnad”

Språkvetaren Gunnar Nyström i Uppsala, har hastigt avlidit i en ålder av 82 år.
Gunnar Nyström har sedan mycket unga år varit den viktigaste och mest aktive när det gäller att uppteckna och rädda stora delar av den gamla älvdalskan åt eftervärlden.
Han kom i kontakt med älvdalskan redan under gymnasietiden då han hade Bengt Åkerberg från Loka i Älvdalen som lärare i Bromma.
Gunnar blev intresserad av det urgamla och unika språket i Älvdalen och bodde under långa perioder av sin ungdom hos Amanda, Ivar och Erik Westling i Karlsarvet. Han antecknade och spelade in mängder av ord och uttryck som familjen Westling och andra bybor hade kvar. Därmed räddade han en stor kulturskatt åt eftervärlden.
Som yrkesverksam arbetade han på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala och med Ordbok över Sveriges dialekter där hans oerhört omfattande kunskaper om älvdalska och andra folkmål i Sverige kom till sin rätt och utvecklades.
Efter pensioneringen fortsatte han sitt arbete med huvudinriktning på älvdalskan. Han var i det tysta inblandad i en stor del av den litteratur, spel, sånger och mycket annat som Ulum Dalska och andra producerade under många år.
2019 tilldelades han det älvdalska språkpriset Övdals-Byönn.
”Jag är glad och hedrad över att få ta emot priset även om jag tycker att det är jag som borde ge Älvdalen ett pris istället som har gett mig så mycket, sade Gunnar med den stora ödmjukhet som präglade hela hans liv.
”Det jag hoppas är att jag med mina forskningsinsatser har bidragit till språkets bevarande, men det är andra som bidrar med förnyelsen av språket, sa Gunnar sitt tacktal i samband med att han fick priset. ”
– Hans bidrag till att bevara det unika älvdalska språket har varit ovärderligt.
– Han räddade så mycket som annars hade varit borta för evigt, säger Inga-Britt Petersson i Älvdalen som jobbat mycket nära Gunnar Nyström med att översätta litteratur och samla gamla ord och uttryck.
Ulla Schytt, verksam i bland annat projektet Wilum og Bellum blev bestört då hon fick budet på lördagen.
– Jag och många med mig kommer att sakna honom oerhört mycket, både för hans enorma kunskaper om älvdalskan och för hans ödmjuka personlighet.
Gunnar Nyström var fortfarande mycket aktiv i arbetet för det älvdalska språket och höll på med att korrekturläsa långa texter som projektet har översatt, bland mycket annat.
Alla älvdalsktalare har all anledning att i dag fälla en tår med anledning av Gunnar Nyströms bortgång och skänka en tacksamhetens tanke för allt han gjort för att rädda språket.
Gunnar Nyström sörjes närmast av barn med familjer.

Björn Rehnström

På bilden syns Gunnar Nyström, tvåa från vänster, i samband med att han fick språkpriset Övdals-Byönn 2019