Månad: mars 2022

Will du jåp til? Vill du hjälpa till?

Olldum ą̊ knupå ijuop nesta number åv Dalskum-tinindje. Oller så wil bidrågå min noð irå welkumner. Eð beller wårå įe stutt kumia eld ien langgan artikel um noð du will birett um. Ellst ą̊ dalska ferståss män ellest går eð fel bra min swenska og. Stjikk dett bidrag að dalskum@ulumdalska.se

Vi håller på med nästa nummer av tidningen Dalskum. Alla som vill bidra med nåt är välkomna. Det kan vara en kort historia eller en lång artikel om nåt intressant som du vill berätta om. Helst ska det vara skrivet på älvdalska men annars går det bra med svenska också. Skicka ditt bidrag till dalskum@ulumdalska.se

Årsmyöt 3 april kl 15.00

Ą̊ Skansem i Ruot. Musikskaulan underolld.

Tagið nista min ið.

Welkumner!

Årsmöte 3 april kl 15.00 på Rots skans. Musikskolan underhåller.

Ta med fika.

Välkomna!

Drivs med WordPress & Lovecraft