Ordförande (Uordfyörend)
Emil Eriksson                           emil.eriksson@hotmail.com

Vice ordförande (Wise uordfyörend)
Nils Nord                                    grundnisse@gmail.com

Sekreterare (Sekretirer)
Karin Beronius                          karin.g.beronius@gmail.com

Kassör (Kassör)
Karin Graaf                                karin.ulumdalska@gmail.com

Ledamöter (Liedamyöter)
Karin Trapp                              trappkarin47@gmail.com
Maria Beronius                        mberonius@gmail.com
Verf Lena Egardt                     verf.lena.egardt@gmail.com
Peter Folkesson                       pefolkesson@hotmail.com

Ersättare (Ersetterer)
Mattias Hjort                            mattias.hjort@siemens.com
Lennart Mattsson                    purre.mattsson@icluod.com

Revisorer
Gerd Öhrn
Kurt Jansson

Revisorsersättare:
Ingmar Jansson och Maria Garbergs

Dalskumkommittén
E-post: dalskum@ulumdalska.se
Quvo Anders Hård
Kråk Birgitta Andersson
Kristina Broberg
Bia Tegnér
Pell Birgitta Andersson

Mål och visioner (Mål og wisiuoner)
Jennie Hagström                    jennie.hagstrom@edu.alvdalen.se
Jennie Dahlman                     jennie.dahlman@edu.alvdalen.se
Pell Birgitta Andersson         birgittaandersson@telia.com
Ulla Schütt                               ulla.schutt@hotmail.com

Valberedning (Walbiriedningg)