Ordförande (Uordfyörend)
Emil Eriksson

Vice ordförande (Wise uordfyörend)
Lena Eriksson

Kassör (Kassör)
Karin Trapp

Sekreterare (Sikritirer)
Anders Hård

Ledamöter (Liedamyöter)
Maria Beronius
Mona Alfredsson
Werf Lena Egardt

Ersättare (Ersetterer)
Mattias Hjort
Lennart Mattson

Mål och visioner (Mål og wisiuoner)
Jennie Hagström
Jennie Dahlman
Pell Birgitta Andersson
Ulla Schütt

Valberedning (Walbiriedningg)
Jennie Hagström
Jennie Dahlman
Pell Birgitta Andersson
Ulla Schütt