Styrelsen

Ordförande (Uordfyörend)
Jan-Olov Thomsson

Vice ordförande (Wise uordfyörend)
Anders Hård

Kassör (Kassör)
Karin Trapp

Sekreterare (Sikritirer)
Tore Löfgren

Ledamöter (Liedamyöter)
Doris Back
Emil Eriksson

Ersättare (Ersetterer)
Mattias Hjort
Lennart Mattson

Mål och visioner (Mål og wisiuoner)
Jennie Hagström
Jennie Dahlman
Birgitta Andersson
Ulla Schütt

Valberedning (Walbiriedningg)
Björn Rehnström
Maria Garbergs
Barbro Larsson