1968
Övdalswaisur

1985
Kunudjin kumb (Hjalmar Larsson)

1987
Mumunes Masse (Rut ”Puck” Olsson)
Mier um Mumunes Masse (Rut ”Puck” Olsson)

1989
Juanneswaundsjila (Lars Steensland)

1994
Älvdalska växtnamn förr och nu (Lars Steensland)

1996
Övdalswaisur og odrer (Ragnar Forslund)

1999
Fågelnamn och fågelliv i Älvdalen (Lars Steensland)
Rod (Björn Rehnström)

2001
Rattsjin (Kerstin Ekman)

2006
War åvå dier ferid? (Lars Steensland)
Sommardagar i Brindberg (Pell Birgitta Andersson)
Trair byönner fro Övdalim (Björn Rehnström)
Liten älvdalsk-svensk ordbok (Lars Steensland)

2007
Lille Prinsen, Lisslprinsn (Bo Westling)

2008
Elin, Elvira og yönse (Pell Birgitta Andersson)

2010
Älvdalsk ordbok (Lars Steensland)

2011
Påitjin so int willd go daiti skaulan (Pell Birgitta Andersson)