Du är viktig!

Ulum Dalska försöker med den här enkäten att ta reda på hur många som talar älvdalska eller förstår språket o/e använder det i skrift. Du gör en insats för språket genom att fylla i enkäten i länken nedan.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgv_ulXLIBg4aNFLmc_qeA42R-goNhSN8sYHa-0TfLd8SduA/viewform