Kommittéen för Dalskum-tidningen är:

Anders Hård
quvo@telia.com

Pell Birgitta Andersson
birgittaandersson@telia.com

Kråk Birgitta Andersson
krak_birgitta@hotmail.com

Kristina Broberg
star.kristina@hotmail.com

Katt Bia Tegnér
bia.tegner@hotmail.com

 

Vill du bidra med artiklar, roliga historier, barnteckningar m m skickar du materialet till Anders Hård på e-post quvo@telia.com

Helst vill vi ha bidrag skrivna på älvdalska men det går även bra att skriva på svenska.