Kategori: Artiklar (Sida 1 av 2)

Förskolan Herrgården på Porfyrgården

Ulum Dalska har samarbete med förskolan Herrgården där barn och personal är älvdalsktalande. Varje vecka besöker nån från föreningen förskolan för att delta i verksamheten och prata älvdalska, läsa sagor eller sjunga på älvdalska och leka. Vi är åtta personer från Ulum Dalska som turas om att under hösten och våren besöka förskolan. Föreningen hjälper också till med översättningar av matsedel, handtecken m m.

Älvdalska är hett i skolan – och i världen

Intresset för att lära sig älvdalska ökar bland skoleleverna i Älvdalen.  Och intresset ökar också internationellt för allt som görs för att rädda språket från utdöende.

Inte mindre än 54 elever på högstadiet i Älvdalen hade valt det urgamla och hotade lokala språket  älvdalska för läsårets ”Elevens val”. Det är en riktigt glädjande siffra för de som kämpar för detta urgamla språks överlevnad.

Läs mer

Världsberömt dataspel görs nu på älvdalska

Det urgamla och mycket hotade språket i de mörka skogarna i Älvdalen, Dalarna – älvdalskan- har redan erövrat stora delar av vår värld. Nu introduceras Älvdalen och dess hotade vikingaspråk i datavärlden för att rädda språket.

Älvdalens kyrkby med omgivningar byggs nu upp i det världskända spelet Minecraft och all text och allt tal blir på älvdalska. Kyrkan och en del annat är redan klart, men än återstår mycket jobb som initiativtagarna vill ha hjälp med.

Läs mer

Övkallmåleð – wen ir eð?

Högtidstal av Gunnar Nyström på Skansfesten år 1994

Ulið witå ig ir faingin få wårå jär å Skansem og sai åv liteð för ið um övkallmåleð. Merkwärdut naug ar eð itte weð kringt noger ar tålåð yvyr dyö jär, fast eð ärer Övdalim og övkallum til mier eld ollt eller.

Läs mer

Ge älvdalska en chans!

Tidigare publicerad i Språktidningen.

Den 18/3 2008 kom ett förslag (Värna språken – förslag till språklag, SOU 2008:26) till ny språklag, förfärdigat av den särskilde utredaren Bengt-Åke Nilsson. Förslaget berör såväl svenskans ställning i Sverige som invandrarspråken och det engelska inflytandet, men också minoritetsspråken behandlas; sedan 2000 är ju samiska, finska, meänkeli, romani och jiddisch erkända minoritetsspråk i Sverige.

Läs mer

Sida 1 av 2

Driven av WordPress & Lovecraft