Kategori: Artiklar (Sida 2 av 4)

Reportage i Falu Kuriren

Minecraft översätts till älvdalska

Älvdalskan är aktuell på många sätt. Senaste nyheten är att dataspelet Minecraft översätts till älvdalska. Här nedan en artikel i tidningen Land.

Vill du hjälpa till med översättning finns en länk sist i artikeln för intresseanmälan.

https://www.facebook.com/186243138114636/posts/2091872124218385/

Mora Tidnings artikel om Krippkuss i övdalska

Första kursen i älvdalska för barn hölls 3-5 juli 2018. Tolv barn deltog i första omgången och i augusti kommer tolv barn till som vill lära sig språket.


En glädjens dag för älvdalskan

Arvsfonden beviljar 7 miljoner till älvdalskan

Allmänna arvsfonden beslutade på torsdagen att bevilja drygt sju miljoner kronor till ett treårigt projekt som ska göra att älvdalskan kan revitaliseras och räddas från utdöende. Pengarna ska bland mycket annat användas till att producera läroböcker, appar, dataspel, och undervisningsmaterial på älvdalska och utbilda lärare. Allt i samarbete mellan kommunen, föreningen Ulum Dalska och föreningen Rivervalley Creation, som barn och ungdomar får utveckla sina datorkunskaper genom.
Beskedet, som förhoppningsvis kommer att göra den hotade framtiden för det unika älvdalska språket betydligt ljusare, togs emot med glädje, bland annat av kommunalrådet Peter Egardt:
– Nu har vi chansen att förverkliga den handlingsplan som kommunstyrelsen fattat beslut om för älvdalskans del, säger kommunalrådet Peter Egardt (s). Det här ger oss möjlighet att få fram undervisningsmaterial till alla stadier i förskolan och grundskolan och ge alla barn i Älvdalen chansen att lära sig älvdalska om de vill.

Projektet i kortform
Projektet heter ”Wilum og bellum”, som betyder ”Vi vill och har möjlighet”
Projektet riktar sig främst mot barn och ungdomar och ska ”rädda, bevara, revitalisera och utveckla det älvdalska språket.
Projektet drivs av Älvdalens kommun, som dock inte satsar några egna pengar i det, i mycket nära samarbete med föreningen Ulum Dalska.

Detta är Allmänna Arvsfonden
Allmänna arvsfonden är en svensk statlig fond, instiftad av riksdagen 1928, dit medel tillfaller från de dödsbon som inte har någon arvinge, alltså när det varken finns någon släkting närmare än kusin eller något skrivet testamente. Allmänna arvsfonden stöttar det engagemang som finns hos föreningar och organisationer – så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Arvsfondens pengar har gjort och gör stor skillnad. Hela Fonden förvaltas av Kammarkollegiet, och det är den myndighet som handlägger och föreslår vilka projekt som ska få stöd.

Landsövdindjin

Landsövdindje ljuotintressirað åv dalskun

För någrų wikur sę ringgd ig að landsövdindjin. Ig spuord on um Ulum Dalska fikk kumå dait að Falu og ells ą̊ on.
– Nai, ig will kumå að ið i stellę, saggd ą̊ raðweg.
– Ig will wårå min dar avið an dar dalsk-kussn ą̊ Skype ą̊ datorem, saggd ą̊.

Um tisda´n så war så kam ą̊. Gra´ll įesumb swaingd ą̊ in min Saabin in ą̊ gardn men og kam in að Ulla Schytt, Pell Birgitta Andersson, Karin Trapp, Bia Tegnér og mig.

Bar ą̊ add kumið in gainum dörum byrd ą̊ ą̊ ”äs” frågur yvyr uoss.

Ylva Thörn, landsövdingg, spuord etter ollt so war um övdalska og Ulum Dalska.

Ą̊ willd witå ollt så war um språtsjeð, um förienindsję, um kampin fer te friðå språtsjeð, um ur wið tjempum fer te få dalską sos minoritietsspråk , ur eð war mes råkeðum Europarådet og wen am gart i Ulum Dalska gainum årum.

Og wið saggdum sagt åv fer enner. I tri taimą såt ą̊ og ärd ą̊ ur wið argumentireðum. Ą̊ war sakt ą̊ ljuoutintressirað.

 

Enndå mier intressirað wart ą̊ bar klukka wart fyra og kussn ą̊ Internet og Skype byrd ą̊. Dieltagerer saggd åv dier byggd i Illionois, Usa, Falu, Norre og Swerre og ą̊ fikk sakt sjå lite ur sturt intresseð ir för dalskun uände war an ir i wärdem.
Ig ar apt an dar kussn ses i wittres og båð ig og ”elever” addum lärt uoss noð llite, fikk landsövdindsje sjå, kanenda.

Ylva Thörn, landsövdingg i Dalum, tykkt eð war ljuotintressant war min ą̊ kussem ą̊ Skype mes ą̊ ellseð ą̊ nest Ulum Dalska.

 

Björn Rehnström, Ulla Schytt, Pell Birgitta Andersson, Ylva Thörn, Karin Trapp och Bia Tegnér.

Dan etter fanns issnjär tekstn ą̊ iemsaiðun länsstyrelsn.

”Besök i Älvdalen hos Ulum Dalska föreningen för Älvdalskans bevarande. Ett starkt engagemang för att behålla och få älvdalskan erkänd som ett lokalspråk minoritetsspråk. Älvdalens kommun har antagit ett handlingsprogram för bl.a. att lära ut i förskolan. Besparingsskogen ger stipendier till elever i årskurs 3,6 och 9 som lärt och klarat prov. Erfarenheten är att många kan och förstår men pratar inte älvdalska. Fick även vara med på den Skype-utbildning som sker med deltagare från Norge, USA och Sverige. Tack Björn, Birgitta, Karin, Ulla och Bia för kunskapen och trevligt möte. Och dessutom en härligt solig dag med mycket snö i den här delen av länet.”

Tekst: Björn Rehnström
Foto: Bengt Welin

 

Driven av WordPress & Lovecraft

SIMPLE SIDE TAB