Kategori: Aktuellt (Sida 1 av 11)

Påminnelse-Enkät om älvdalskan

Har du svarat på enkäten? Vi behöver dig för att veta hur många som talar, förstår och/eller skriver älvdalska. Speciellt viktigt är det att vi får veta hur många barn och unga som använder, vill bevara/utveckla/lära sig älvdalska språket. Det kommer en stor satsning på utbildning i älvdalska språket i förskola och skola med de 7 miljoner som Arvsfonden har beviljat i ett treårigt projekt. Var med från början genom att svara på enkäten!

Du kommer till enkäten genom länken här Dalsker du?

Ny Dalskum-tiningg

Hoppas alla medlemmar i föreningen har fått vårnumret av tidningen Dalskum. I tidningen finns, förutom all intressant läsning för stor och liten, ett extrablad medskickat. Vi gör en enkät om hur många som talar, förstår, skriver älvdalska. Fyll i den och e-posta till info@ulumdalska.se eller skicka till Bia Tegnér, Ripvägen 29, 796 31  ÄLVDALEN. Enkäten finns också här på hemsidan och på vår sida på Facebook.

Trivlin missåmår!

Ulum dalska yönsker oller ien trivlin missåmår.

Säsongsavslutning på kursen Råkums og akudirum

Som mest var vi arton personer som gick kursen Råkums og akudirum under våren. Stefan Jakobsson var lärare och han är ”uvliuot slaingd i dalskų” i både tal och skrift. Vi lärde oss mycket och hade många diskussioner vad saker och ting heter och varför de heter så på dalska.  Vill du prata älvdalska och ha givande diskussioner så kom du också om det blir en fortsättning i höst.

 

2018-års stipendiater i älvdalska

Under läsåret 2017-2018 har årskurs 7-9 på Älvdalsskolan möjlighet att välja älvdalska som Elevens val. Totalt har 50 elever läst älvdalska. Ulla Shütt och Björn Rehnström m fl från Ulum Dalska har varit lärare och examinatorer. Elever i årskurs 6 och årskurs 9 får ansöka om ett språkstipendium på 500 kr resp 3000 kr/6000 kr som Älvdalens Besparingsskog finansierar och Ulum Dalska sköter undervisning och examination för. Elever i årskurs 3 (bokstipendium)kan söka stipendium från Ulum Dalska.

Stipendieutdelning sker i samband med examenshögtiden i Älvdalens kyrka.

Vi gratulerar alla stipendiater och önskar dem lycka till med älvdalskan i fortsättningen!

Följande elever har fått stipendiet 2018:

Årskurs 3:
Kevin Hjort, Blyberg, Emil Nyström, Kyrkbyn, Egon Larsson, Näset,
Minna Matsson, Klitten, Folke Morin, Näset och Joakim Persson, Klitten, Adrian Dahlgren, Västäng.

Årskurs 6:
Viktoria Frost, Kyrkbyn, Oscar Östlund, Östäng, Frida Martinsson, Åsen,
Gabriel Carlsson-Thorildsson, Brunnsberg, Johan Wallin, Näset,
Eric Eriksson, Holen, Oskar Karlsson, Loka och Olivia Morin, Näset.

Årskurs 9:

Övre raden fr vä: Jerker Westling, Rot, Linus Matsson, Karlsarvet, Emanuel Nygren, Brunnsberg.
Nedre raden fr vä: Zeb Andersson, Rot, Joakim Wass, Näset, Emil Andersson, Liden-Brunnsberg

Övre raden fr vä: Amanda Martinsson, Brunnsberg, Marcus Peterson, Östäng, Erik Eriksson, Holen.
Nedre raden fr vä: Lukas Karlsson, Loka, Viktor Weabråten Hedén, Holen, Erik Busk, Brunnsberg

Sida 1 av 11

Driven av WordPress & Lovecraft

SIMPLE SIDE TAB