Kategori: aktuellt (Sida 1 av 8)

Kom-i-gång-kurs i Älvdalska

Kom-i-gång-kurs

i Älvdalska

         ”Råkums og akudirum” startar torsdagen den 25/1 2018 kl.18.30.

Träffarna äger rum varannan torsdag fram till sommaren.

Vi kommer att vara i Lokalen och ledare blir Stefan Jakobsson Schulstad.

Syftet är att träffas och prata älvdalska. Stefan ger oss hjälp och stöd för att vi ska utöka ordförråd samt förklara en del grammatik.

Träffarna beräknas pågå under två timmar/tillfälle.

Kostnad beroende av antalet deltagare.

Välkomna!

Anmälan till Karin Trapp, Ulum Dalska via mail, trappkarin@telia.com

eller telefon 0251 30013

Vi uppdaterar hemsidan

Nu har vi uppdaterat hemsidan ytterligare.  Ulum Dalska har ny fått e-postadress,  info@ulumdalska.se . Under rubriken Föreningen finns komplettering av ”Föreningens historia” och e-postadresser till ”Styrelsen”.  I menyn under Älvdalskan har ”Litteratur på älvdalska” kompletterats med nytillkomna böcker och spel de senaste åren och nytt under rubriken Älvdalskan är ”Introduktion till älvdalskan” (ett studiematerial av Gunnar Nyström och Yair Sapir). Råðdjärum finns också under Älvdalskan nu.

Sån sir eð aut innå Dalskum-tinindje kum iem að dig

Bosse, Bia og Trapp Karin

Karin, Pell Birgitta og Bosse

Sån sir eð aut innå fåið Dalskum-tinindje

Warum någrer frå Ulum Dalska iem nest Trapp Karin så ir kassör i fereindje. Dalskum-tinindje add kumir frå tryttseri og nu uld tinindje leggas i kuwere ilag min inbitalninggskuorte fer miedlemmsavðsipte 2018 åg stjikkas að mieðlemmer min puostem.  Adresser að Quvo-Andes skrievt aut å klisterlapper å datorn, diem uld  kliemas å kuwere. An add og skrievt aut namn og adresser å inbitalninggskuorte å datorn. Tiningger að mieðlemmer i Övdalim dielas aut åv byombude i werr by. Mieðlemmer autyvyr få tinindje o poustem så diem kuwere frankiredum wir. Eð wart undjifär 360 kuwer. Byombud åvå 476 kuwer te diel aut. Se war eð någrer så að glemt åv bitala i år åg dier werd auto tidningg.

Mes kuwere war ferduger pakkedum wir nid diem i kartonggum. Se bar eð åv nidå ICA-bude nidi bynn min diem. Dar tar Puostbiln att diem åg nån lär fel sortir diem og se te slut kum ię tinning i dąi låða.

Pell Birgitta, Trapp Karin, Bosse og Bia

Elevens val

 

Flitug elever studir övdalska

Dalskum ar elsad o kripper so åvå welt övdalska o elevens val i Övdalsskaulam. I dag war ed 10 elever. Ulla Schütt og Björn Rehnström irå lärer.
Såtum i smo grupper og akudired min kripper fer dier uld tren sig dalska.
Se waistum wir sienest numred åv Dalskum og sagd åv lit um ed so ir skrievad dar.
O neted fingg dier lär sig noger adresser,
ulumdalska.se
alvdalska.ordbok.gratis
Se gor ed te syötk o
youtube.com
Dar skriever an: alvdalska
Do kumb ed upp nod mitjid.
Ed war intressant treff issejär unggduomer.

Bia Tegnér
Pell Lena Norin
Pell Birgitta Andersson

Glåmåkwelld i Mykklaingg

Tisdag 14 november 2017 kl 18.30 är det ”Glåmåkweld” i Småskolan i Västermyckeläng. Tagid nista min id.

Welkumner!

 

Sida 1 av 8

Driven av WordPress & Lovecraft