Kategori: Aktuellt (Sida 1 av 10)

Anmälan till Såmårkussn 2018

Nu finns information och anmälan till Såmårkussn 2018.

Bli medlem i föreningen

Bli medlem i Ulum Dalska
Vi vill bli fler i föreningen. Du som värnar om vår språkskatt älvdalskan och vill att språket ska bevaras för framtida generationer kan göra en insats genom att bli medlem i föreningen. Medlemsavgiften används till att sprida kunskap om språket genom kurser, böcker, spel, mässor och bearbetning av regering, språkråd m fl.

Medlemsavgift/år
Vuxen – 100 kr
Ungdom upp till 16 år – 50 kr
Familj – 250 kr

Så här blir du medlem:
Sätt in pengarna på Plusgirokonto 64 30 25-0.
Skriv namn och adress. För ungdom skriver ni också födelseår.
Familjemedlemskap gäller för två vuxna och barn upp till 16 år. Skriv alla medlemmars namn och för ungdomarna även födelseår.

För att överföra pengar från utlandet, använd:
SWIFT-adress: NDEASESS
IBAN SE71 9500 0099 6026 06430250

Glåmåkweld i Wesa

Eð war glåmåkweld i Wes tiund aprill 2018. Dar wart eð tal um wattn i ųolaik sturliekum auti naturem. Övdalsuordę wart yvyrsetter að swenska og sę war eð non so add noð sai åv um uordę. Eð ar funnes ien luok westryvyr. Wessn įe kelingg so ietteð Albertina kam sykklend febi an-dar luotjin kam trullę og rykkt i tjuoslan að enner. Sę war eð ien Pringgelluok so war ien mįeter diuop i mittn, an feswann grą´lla etter ses dier add avwerkað skuo’n ringgum luotjin. Finggum är mikkel slaik birettelser attrað uordum.

Inga-Britt Petersson, Åke Larsson, Rickard Estenberg

Karin Trapp, Maria Beronius, Jenny Beronius, Bia Tegnér

Birgit Åhlen, Kråk Birgitta Andersson, Inga-Britt Petersson

Lena Eriksson, Jannes Sigurdsson, Ulla Schütt

Sę wart eð tal um rumpdrag og bögelbräð. Mikkel ungger i Övdalim åvå faið kåit i gardum fer te lån rumpdrag mes eð ulld slaktas iemą̊ gardum. Inggan add noð slaikt lån aut uonde ur mikkel garder dier kåi’tt i. Og mes unggär kam iem war eð ferdugslaktað. Laikt war eð min bögelbrädę. Dier ulld brukas mes kelinggär bäkäð tunnbröð i gardum. Unggär fingg aut og kåit i gardum. Itjä fanns eð noð bögelbräð.

Eð war ien trivlin glåmåkweld. Warum trettą̊ kelingger og kaller so warum min ą̊ ien trivligan glåmåkweld i Wesa. Bia Tegnér, Birgit Åhlén, Kråk Birgitta Andersson, Rikard Estenberg og Klukker Åke byddj eld åvå byggt i Wes. Jannes Sigurdsson kam frą̊ Muora, Ulla Schütt frą̊ Blibjärr, Trapp Karin frą̊ Ą̊sbymm, Inga-Britt Peterson frą̊ Mykklaingg, Lena Eriksson, Maria og Jenny Beronius frą̊ Luoka og ig, Pell Birgitta frą̊ Östmykklaingg.

Text och foto: Pell Birgitta Andersson

Vill du lära dig älvdalska?

Vill du lära dig älvdalska? Vill du gå på kurs? Kanske tillsammans med dina vänner eller arbetskamrater? Kvällskurs, dagkurs, helgkurs, SKYPE-kurs?

I sommar kommer även en veckolång kurs där Yair Sapir är lärare. Inom kort kommer information om den.

Kontakta Ulum Dalska på info@ulumdalska.se eller Björn Rehnström på bjorn.rehnstrom@telia.com eller på tfn 070-688 68 44.

Älvdalsk ordbok

Älvdalsk ordbok som skrivits av Lars Steensland finns på nätet. Sök på älvdalsk ordbok så kommer den upp. Länk till ordboken finns också här på hemsidan under Älvdalskan.

Sida 1 av 10

Driven av WordPress & Lovecraft

SIMPLE SIDE TAB