Yair Sapir föddes i Israel. Redan som tonåring började han intressera sig för de nordiska språken. Efter att ha läst grundutbildningen i allmän lingvistik vid Hebrew University i Jerusalem flyttade han 1996 till Uppsala för att läsa nordiska språk med svenska och isländska som huvudinriktning. 2003 disputerade han på avhandlingen “Modern Icelandic Word Formation”, där han kartlade hur man på isländska bildar nya ord.

Efter att ha hört lite om älvdalska åkte han ett par veckor till Älvdalen 2002, mest för att få lite omväxling från Uppsala under avhandlingsarbetet. Men där upptäckte till sin stora förvåning ett nytt nordiskt språk, som då var helt oförståeligt för honom, nämligen älvdalska. 2004 arrangerade Yair (Institutionen för nordiska språk i Uppsala), tillsammans med Gunnar Nyström (SOFI i Uppsala) och Mats Elfquist (Ulum Dalska), Fuost konferensn um övdalskų, Första konferensen om älvdalska.

Samma år fick han en forskartjänst vid Uppsala universitet för att dokumentera arbetet kring skapandet av den älvdalska ortografi. På begäran av Ulum Dalska grundades då Råðdjärum, Älvdalska språkrådet, med Yair som samordnare. Rådets första uppdrag var att skapa en enhetlig ortografi för älvdalska. I augusti 2004 började rådet att skapa med att ta fram den nya ortografin. I mars 2005 antogs ortografin enhälligt och officiellt av Ulum Dalska.

2005 anordnade Yair, tillsammans med Gunnar Nyström, den första akademiska kursen i älvdalska inom Institutionen för nordiska språk i Uppsala. Kursen, som hölls i Älvdalen i juni 2005, lockade till sig 25 studenter.

Yair har på uppdrag av Ulum Dalska samordnat kontakterna mellan Ulum Dalska, Älvdalens kommun och Integrations- och Jämställdhetsdepartementet och Europarådet med syftet att få älvdalskan erkänd som minoritetsspråk.

Tillsammans med Gunnar Nyström (Ulum Dalska) och Ingegerd Sundkvist (Älvdalens kommun) anordnade Yair 2008 Oðer råðstemną um övdalskų, Andra konferensen om älvdalska.