Litet om bygden där man talar älvdalska

Älvdalens kommun ligger i norra Dalarna. Kommunen omfattar socknarna Idre, Särna och Älvdalen. När man står på ett berg i Älvdalen och blickar ut över landskapet ser man berg och barrskog så långt ögat når. Nere i dalen slingrar sig Österdalälven. Här och var i barrskogen ligger större och mindre öppningar med lövträd. I den grönskan döljer sig byar och fäbodvallar.

Att Älvdalsbygden varit befolkad tidigt vet man tack vare stenåldersfynd, fångstgropar, och rester av långhus. I Älvdalen finns Sveriges äldsta timmerbyggnad från slutet av 1200-talet. Några saker som under de senaste 200 åren gjort Älvdalen känt i vårt land och utanför landets gränser är porfyr, liar, dragspel och älvdalskan.

Under 1800-talet var det stor tillverkning av små och stora saker i porfyr. De två största är Rosendalsvasen som finns vid Rosendalsslott i Stockholm och Karl XIV Johans sarkofag i Riddarholmskyrkan. Under den tid Älvdalens Porfyrverk var i kunglig ägo tillverkades urnor och andra praktpjäser som blev gåvor till olika kungahus i Europa.

En annan industri som blev känd under 1800-talet var lietillverkningen på Långö liebruk. Liarna var av hög kvalitet och de var med på industriutställningar i Argentina, USA, Ryssland, Italien, England och Danmark, för utom i många svenska städer.

En tredje industri som gjorde sig känd vida omkring på 1900-talet är Hagströms dragspelsfabrik. Hagströms hade fabriker i Sverige, England och USA. Man startade kurser och många lärde sig att spela dragspel. Nu på 2000-talet har älvdalskan blivit av stort intresse i Älvdalen och vid många universitet.

Fram till mitten av 1900-talet livnärde sig de flesta familjerna av jordbruk och skogsbruk. I byarna fanns skolor, affärer, post, kaféer, cykelreparatörer och smeder, ja det mesta som man behövde i det dagliga livet. På försommaren begav sig kvinnor och barn till fäbodarna med kreaturen. Barnen deltog efter förmåga i det dagliga arbetet. Det hände att man stannade kvar i fäbodarna ända till Allhelgonahelgen. Alla, barn som vuxna talade älvdalska.