Länkar

Björn Rehnström
Lingvistbloggen – Debatt om älvdalska
Mats Westerling
Älvdalsk ordlista
Älvdalska ord – Slumpa fram älvdalska ord!
Älvdalsk Ordbok, av Lars Steensland

Filmklipp