Under året genomförs olika kurser i älvdalska.

Tre förmiddagar kl 9-12 den 2-4 juli 2019 håller vi en kortkurs i älvdalska för barn 6-9 år.  Samma eftermiddagar kl 13-16 är kursen för barn 10-12 år. Se kommande annons om Sommarlovsaktiviteter i Annonskullan.

Under våren 2018 genomfördes kursen Råkums og Akudirum varannan torsdagskväll i Lokalen i Älvdalen. Lärare är Stefan Jakobsson Schulstad.

Björn Rehnström höll 2018 kurser på Brittgården och via SKYPE. I kursen via SKYPE finns deltagare från flera länder.

Vill du lära dig älvdalska? Vill du gå på kurs? Kanske tillsammans med dina vänner eller arbetskamrater? Kontakta Ulum Dalska på info@ulumdalska.se eller Björn Rehnström på bjorn.rehnstrom@telia.com eller på tfn 070-688 68 44.