Under året genomförs olika kurser i älvdalska.

Tre förmiddagar kl 9-12 den 3-5 juli 2018 håller vi en kortkurs i älvdalska för barn 6-10 år. Se annons om Sommarlovsaktiviteter 30/5 i Annonskullan.

Under våren 2018 genomförs kursen Råkums og Akudirum varannan torsdagskväll i Lokalen i Älvdalen. Lärare är Stefan Jakobsson Schulstad.

Björn Rehnström håller kurser på Brittgården och via SKYPE. I kursen via SKYPE finns deltagare från flera länder.

Vill du lära dig älvdalska? Vill du gå på kurs? Kanske tillsammans med dina vänner eller arbetskamrater? Kontakta Ulum Dalska på info@ulumdalska.se eller Björn Rehnström på bjorn.rehnstrom@telia.com eller på tfn 070-688 68 44.