Fil kand Marie Skött Jensen, Köpenhamn
Foto: Privat

Forskare i Köpenhamn : Älvdalska är ett språk

Älvdalska är ett eget språk och bör omvärderas i sitt förhållande till det svenska språket, där myndigheterna fortfarande menar att älvdalska ”bara” är en svensk dialekt.

Ungefär så sammanfattar Marie Skött Jensen fakta i den vetenskapliga avhandling som med näst högsta betyg nyligen gav henne sin Filosofie kandidat-examen.

Marie Skött Jensen är 24 år och bor i Höng på Vestsjelland i Danmark. Hon studerar på Köpenhamns universitet. Det var där hon kom i kontakt med svenska och en rad dialekter i svenskan.

– Älvdalskan fångade mitt intresse främst på grund av bristen på förståelsen hos de svensktalande i Sverige och de ålderdomliga särdragen, säger hon.

-Tillsammans med min handledare kom jag fram till att älvdalska skulle vara enormt spännande att skriva om.  Det är ju ingen, eller nästan ingen som har skrivit om svenska språk de sista tio åren på universitetet i Köpenhamn, säger hon. Och i varje fall inte om älvdalska på denna nivån.

För sin uppsats fick Marie Skött Jensen 10, vilket är det näst högsta betyget.

Avhandlingen heter:

Hvilken status har elvdalsk i forhold til standardsvensk?

– Elvdalsk som dialekt eller (minoritets)sprog?

Inledningen är skriven på både engelska och älvdalska. I avhandlingen är det dock danska som gäller.

I avhandlingen går hon igenom den historiska bakgrunden med släktskap och utveckling av de nordiska språken. Bland rubrikerna hittar man kapitel om de älvdalska särdragen inom en rad områden och hon lyfter också fram diskussionerna som varit om att erkänna älvdalska som ett minoritetsspråk i Sverige och om hur regeringen fortfarande inte vill gå med på detta, trots att lingvistiska institutioner på internationell nivå redan anser att älvdalska är ett språk och inte en dialekt av svenskan.

I sin sammanfattning skriver hon att älvdalskan skiljde sig från övriga språk i Sverige redan på 800-talet.

Älvdalskan anses för närvarande som en dialekt, fastän älvdalskan i praktiken fungerar som ett eget språk.

Sammantaget menar hon på att de vetenskapliga bevisen visar att älvdalskan har existerat i mer än 1500 år, ”vilket pekar på att älvdalska bäst kan betraktas som ett eget språk, varför också älvdalskans status i förhållande till svenskan bör revideras” ( redaktörens översättning).

BJÖRN REHNSTRÖM

Klicka på länken här nedan så kan du läsa hela avhandlingen.
Bachelorprojekt älvdalska